top of page
Stumsvetsmaskiner
Stumsvetsmetoden

Stumsvetsning hör till den mest använda sammanfogningsmetoden för termoplastiska material. Dessa plaster kännetecknas av att de vid uppvärmning först blir termoelastiska (gummielastiska) och vid fortsatt uppvärmning termoplastiska (flytande).

All svetsning (sammansmältning) sker alltså i det termoplastiska området. Stumsvetsning är en sammanfogning av termoplastiska material under användning av TEMPERATUR, TRYCK OCH TID utan tillsatsmaterial. Stumsvetsning utförs med kontaktvärme från en värmeplatta. En svetsvulst bildas på ut- och insidan av rören. Denna kan avlägsnas med specialverktyg, se vulstbortagare.

Vulstuppbyggnad, trycklös värmetid 

Färdig svetsvulst under kyltid

Stumsvetsmaskiner med hög svetsteknisk prestanda och senaste teknik.

Stumsvetsmaskiner delas upp i två huvudkategorier: Montage- och verkstadsmaskiner.

Montagemaskinerna består av separata enheter för att lätt kunna flyttas och är avsedda att användas i eller vid rörgropen. Verkstadsmaskinerna har alla komponenter samlade i en enhet och är avsedda att användas stationärt i tillverkande rördelsprefabricering. Bägge kategorierna kan levereras med CNC-styrning eller med separat övervakningsenhet.

Under denna rubrik ingår även handverktyg, dvs värmeplattor för stumsvetsning utan rörfixering eller kontroll av svetstryck.

För mer information, prisuppgifter eller andra önskemål, kontakta oss omedelbart på telefon eller e-post

Maskinmodeller
Montage

Våra stumsvetsmaskiner för montage täcker tillsammans ett dimensionsområde som sträcker sig från 20 mm upp till gigantiska 2400 mm. Alltid med fokus på kvalitet, driftsäkerhet och servicevänlighet. Därför har våra större modeller, från WIDOS 8000 och uppåt,  friliggande hydraulcylindrar för enklast tänkbara service.

Montage med CNC-styrning

Programstyrda halvautomatiska svetsutrustningar med integrerad kontroll och den senaste tekniken för lagring av data. Garanterar samma höga kvalitet på alla svetsskarvar och full kvalitetssäkring. Ett arbetsavlastande verktyg för utförande personal. WIDOS CNC-system finns i två utföranden: 1.1 och 1.3. Kontrollenhet 1.1 är kompatibel med 4 maskinstorlekar; WIDOS 4400, 4600, 4900 och 5100. Kontrollenhet 1.3 är kompatibel med WIDOS 6100 5500 och 6100.

Stumsvetsmaskiner för verkstad

Hydrauliska stumsvetsmaskiner för rationell tillverkning av segmentsvetsade böjar, T- och grenrör 45º/60º.
Dim.område 50 - 1600 mm. Material PE-, PP- och PVDF.  
Välj bland en mängd utrustningsalternativ. På bild WIDOS 7000 WM SPA med delbara värmeplattor.
För segmentsvetsning fjärrmediarör, stålrör med PE-mantel.  

Stumsvetsmaskiner för rördelsprefabricering med CNC-styrning

Maskiner i toppklass för proffs med fokus på precision och kvalitet. Stumsvetsmaskiner för rationell tillverkning av segmentsvetsade rördelar, T- och grenrör 45º/60º  i dim.område mellan 90 upptill 1200 mm. WIDOS 4002, 5000 och 7000 finns både med servo- och hydraulisk drift. Övriga endast i hydrauliskt utförande.  Programstyrt svetsförlopp förenklar arbetet och garanterar högsta kvalitet på varje enskild svetsskarv. Full kontroll och spårbarhet genom hela svetsprocessen. 

Informativ kvalitetsdokumentation med samtliga svetsdata.  Senaste teknik för lagring och utskrift.

Separata värmeplattor

Separata värmeplattor delas upp i två kategorier:

 • Värmeplattor i rund eller kvadratisk form för användning som handverktyg.

 • Delbara värmeplattor för svetsning av fjärrmediarör (stålrör med PE-mantel).  Finns både som handverktyg och för montering i verkstadsmaskiner, WIDOS 4002 och 7002.

Sheet welding - stumsvetsmaskiner för plattor

Finns i följande utföranden:

Manuella svetsmaskiner för PE- och PP- plattor maxlängd 2000 mm och godstjocklek 20 mm (massiv platta):
Typ PSM 10 / PSM 15 /Typ PSM 20 (manuell fastspänning) Typ PSM 20 (pneumatisk låsning)

Övriga utföranden:
PSM XHS: Godstjocklek 58 mm (Twin-wall) max vinkel 45º
PSM PTH: Godstjocklek 60 mm (Paneltim Twin-wall)

Katalog
Sågutrustningar
Maskinmodeller

Bandsågar för högprecisionskapning av PE-, PP- och PVDF-rör upptill 1600 mm +45º /-67,5º

 

Hög teknisk prestanda för effektiv rördelsprefabricering.

 

För kompletterande information, prisuppgifter eller andra önskemål, kontakta oss omgående på telefon eller e-post.

Muffsvetsmaskiner
Maskinmodeller

Muffsvetsmaskiner för rördim. 20 till 160 mm

 

Hög teknisk prestanda med prismatisk fastklämning och ställbart insticksdjup för perfekt svetsresultat.

 

För kompletterande information, prisuppgifter eller andra önskemål, kontakta oss omgående på telefon eller e-post.

Varmluftsextruder
Maskinmodeller
Varmluftsextruder med integrerad varmluft

Dessa utrustningar har varmluftsfläkten inbyggd och passar utmärkt för montagearbeten. Inga extra tillbehör krävs. Välj mellan direktverkande el (traditionell drift) och inverterteknik (frekvensförhöjd drift)

Powerbox erfordras för följande modeller:
MAK-25-S-B, MAK-25-B, MAK-40-B, MAK-65-B

Varmluftsextruder med extern varmluft

Till denna typ av utrustningar krävs separat lufttillförsel. En kompakt och viktreducerad konstruktion som passar utmärkt i verkstadsmiljö och då extruderns vikt är avgörande.  Luftmängd 0,4 bar - 300 l/min. Nerkyld och oljefri luft. Välj mellan direktverkande el (traditionell drift) eller inverterteknik (frekvensförhöjd drift).

Powerbox erfordras för följande modeller:

MEK-25-S-B, MEK-25-B, MEK-40-B, MEK-65-B

Hög svetsteknisk prestanda och dokumenterad driftsäkerhet. Varmluftextrudrar för alla typer av svetsbara termoplaster och applikationer i godstjocklekar från 1 - 40 mm. 

Ledande teknik och brett utbud för montage, industri och prefabricering.Välj mellan inverterteknik - låg ljudnivå och förhöjd kapacitet eller traditionell direktverkande el.

 

För kompletterande information, prisuppgifter eller andra önskemål, kontakta oss omgående på telefon eller e-post

 

För korrekt svetsresultat krävs rätt typ av svetssko.

 

Se översiktskarta över standardmodellerna. Svetsskor för andra applikationer tillverkas på beställning. Svetsskons utformning måste korrespondera med aktuell extrudermodells svets- och materialkapacitet.

Elektrosvetsutrustning
Maskinmodeller
Elektrosvetsapparater med dataregistrering

Fullständig spårbarhet enligt ISO 12176-3/4. Dokumenterad data. 

 • Utförande svetsares certifikatnummer

 • Rördata

 • Rördelsdata

 • Rörlängd

 • Väderleksförhållande

 • Utförande företag

 • Skarvnummer numeriskt löpande

 • Inventarienummer

 • Auktoriserad servicestation


Välj själv nivå: Behörig svetsares certifikatnummer, projektnamn, ISO-data (rördelsmärkning och spårbarhetsmärkning rör 1 och 2), 20 + 15 tecken för övrig information samt uppgift om yttre omständigheter (väderlek mm).

Lagringsutrymme: 500 - 20.000 protokollplatser beroende på maskintyp.

Senaste teknik för lagring (USB)  och överföring (Bluetooth) av svetsdata. Utskrift i PDF-format.

Elektrosvetsapparater utan dataregistrering

Samma höga svetstekniska prestanda och driftsäkerhet men exklusive funktion för dataregistrering. Ett prisvärt alternativ när krav ej finns på svetsdokumentation. HST 300 Junior för alla rördelsfabrikat av lågspänningstyp. HST S 160 och 315 för trycklösa högspänningssystem.

Tillbehör vid elektrosvetsning

Som vi alla vet är förarbetet vid elektrosvetsning avgörande för resultatet. Ett bra oxidskalverktyg medför både tidsinbesparingar och framförallt, säkerställer en fullständig sammansmältning runt hela röret.  På samma sätt innebär användandet av fixeringsverktyg (speciellt för stora rördimensioner) att en parallell fasthållning under svets- och kyltid undanröjer risk för spalt och därav orsakade läckagerisker. 

Elektrosvetsapparater i kompakt och driftsäkert utförande.

 

För alla på marknaden förekommande rördelsprogram av lågspänningstyp. Välj mellan inverterteknik - lätt utrustning (12 kg) eller inbyggd transformator (19 kg). Hög tolerans mot spänningssvängningar - Manuell inläsningsfunktion som standard - Dataregistrering.

 

För kompletterande information, prisuppgifter eller andra önskemål, kontakta oss omgående på telefon eller e-post.

Specialmaskiner

Nya termoplastmaterial, produkter och systemlösningar kräver nytänkande i tillverkning och i svetsprocess. Vår utvecklingsavdelning arbetar ständigt på utveckling av nya  specialmaskiner och tillhörande kvalitetssäkrade svetsprocesser. Allt  i överensstämmelse med gällande ISO-EN-DVS-normer. Utvecklingen sker i nära samarbete med våra kunder och med målsättning att hitta den bästa totallösningen för produktion och maximal kvalitetsförbättring. Och sist men inte minst - att investeringen ger förväntad vinst på insatt kapital.

 

Ge oss förutsättningarna för Er produktion och vi tar fram förslag på innovativa svetskoncept med optimalt produktionsflöde.

 

Pneumatik, servodrift, kombinerad pneumatik/hydraulik,  halv eller helautomatik, CNC-styrning eller manuell. IR-svetsning, stumsvetsning, induktionssvetsning, sadelsvetsning eller muffsvetsning - vi tar fram bästa totallösningen utifrån materialtyp, detalj och förväntad produktionskapacitet. För mer information om olika typer av specialmaskiner, bildmaterial etc. besök gärna WIDOS.de

Klämverktyg
Sortiment

Klämverktyg för klämning av trycksatta gas- och vattenledningar

 

Standardverktyg från Ø 20 - 225 mm lagerhålles.

 

Specialverktyg från Ø 200 mm för högprecisionsklämning, även 10 bar gasledning.

 

För kompletterande information, prisuppgifter eller andra önskemål, kontakta oss omgående på telefon eller e-post.

Kapverktyg
Sortiment

Kapverktyg i brett produktsortiment för vinkelrät kapning av PE- och PP-rör vid montagearbeten i eller vid rörgrav. Utrymmessnåla.

 

För mindre dimensioner i manuellt utförande och för stora dimensioner med eldrift.

 

För kompletterande information, prisuppgifter eller andra önskemål, kontakta oss omgående på telefon eller e-post

Vulstborttagare
Sortiment

Vulstborttagare för PE- och PP-rör. Avlägsnar svetsvulst in- resp. utvändigt utan åverkan på rörvägg 


Insidesvulstborttagare för innerdiameter 90 - 500 mm, max 20 m rörlängd.

 

Utsidesvulstborttagare Ø 20 - 1000 mm.


Svetsvulsten tas bort såväl ut- som invändigt efter cirka halva kyltiden då svetsvulsten fortfarande är ljummen. Fördelarna med detta är flera:  Ingreppet innebär ingen extra tidsåtgång eftersom befintlig kyltid utnyttjas och rören är väl fasthållna i svetsmaskinen då vulstborttagningen sker.
 

För kompletterande information, prisuppgifter eller referensobjekt, kontakta oss omgående på telefon eller e-post.

Tillbehör
Sortiment

Tillbehör för stumsvetsning

 

Små detaljer men ack så viktiga. Rörrullar för reducerad friktion, digitalt tidur som underlättar tidtagning eller temperaturmätare för den dagliga egenkontrollen.

 

Kontakta oss omgående om det Du söker inte finns med. Ring eller e-posta oss.

Stumsvetsmaskiner

Varmluftsextruder

Elektrosvetsutrustning

  WIDOS

  HÜRNER

bottom of page