top of page

Vår ambition har alltid varit att ge den mest heltäckande servicen och bästa kvaliteten, svetstekniskt och maskinellt. Det faller sig därför helt naturligt att även erbjuda svetsutbildningar. Certifierade PE-svetsare med kunskap om kvalitet har också kunskapen att ställa krav på maskiner och vet vilka krav som skall ställas. 

Kvalitetstänkande gynnar alla parter i en bransch där driftsstopp och haveri på rörledning kan äventyra många individers gas- och vattenförsörjning. Svetsarens kompetens och certifiering är lika viktig som maskinens precision och svetstekniska pålitlighet.   

Bli bekant med WIDOS stumsvetsmaskiner redan i utbildningsfasen. Anmäl Dig till våra svetsutbildningar med Sveriges mest meriterade utbildningsföretag - TUMAB. Snart 40 års erfarenhet och 1000-tals certifierade PE-svetsare i CV:t.

Utbildningar i PE-svetsning för Gas- och VA-ledningar i samarbete med TUMAB, Sveriges mest meriterade utbildningsinstitut för certifierade PE-svetsare.

Utbildning
  • Certifikatkurs för PE-svetsning enl EWF 581r1-14 och EN 13067
  • Certifikatkurs för PE-svetsning, vatten och avlopp enl EN 13067, NS416-1-2 och DVS2207-1
  • Certifikatförlängning enl EN13067, Tumab-certifikat
  • Certifikatkurs för extruder- och varmluftsvetsning enl EN13067, DVS2207 och DVS2209
  • Certifikatkurs för svetsning och läggning deponi- och geomembraner
  • Behörig arbetsledare / svetsning och läggning PE-tryckrörsystem, vatten och avlopp
Kommande kurser

Plats: 

Tumabs och Protums lokaler, Teckomatorpsvägen 7, 268 33 Svalöv

Logi: 

Närmast oss, avstånd 2 km - Hanksville Farm. Enkelt boende på den skånska landsbygden i familjär miljö. 900,- /natt inkl frukost. Matservering kvällstid. Mer info på www.hanksville.se

Avstånd cirka 20 km - Hotell Öresund. Bekvämt hotell i centrala Landskrona.

Mer info på www.hoteloresund.se

Information

Intressanta och lärorika teoretiska lektioner varvas med praktiskt arbete. Kurstiden ger mycket goda möjligheter att känna sig säker i sin roll som PE-svetsare. Kursen avslutas med praktiskt och teoretiskt prov.

Kursavgift inkluderar kursmateriel, kurslitteratur och Tumabs certifikat samt frukost, lunch, kaffe med tilltugg, kalla drycker etc *)

 

Vid EWF-utbildning tillkommer avgifter för examinatorövervakad provläggning, teoretiskt och praktiskt samt avgifter för normenlig provning (utförare RISE). Svetskommissionens certifikatavgift samt vid gascertifikat Energigas Sveriges avgift.

Utfärdande av certifikat förutsätter godkända prov, praktiskt och teoretiskt.

 

*) Gäller när kurserna arrangeras här hos oss. Vid externa kurser (hos beställaren) enligt gjord överenskommelse.

VECKA 24 / 2024 06 10 - 06 16

Stum- och elektrosvetsning och Elektrosvetsning enligt EN13067 alternativt EWF 581r1-14/EN13067 (route 1 och 2)

Kurstider enligt specifikation "Kursutbud". Förnyelse befintligt certifikat EN13067 (måndag - tisdag) och EWF 581r1-14/EN13067 (torsdag - fredag eller enbart provläggning fredag).

VECKA 34/ 2024 08 19 - 08 25

Stum- och elektrosvetsning och Elektrosvetsning enligt EN13067 alternativt EWF 581r1-14/EN13067 (route 1 och 2)

Kurstider enligt specifikation "Kursutbud". Förnyelse befintligt certifikat EN13067 (måndag - tisdag) och EWF 581r1-14/EN13067 (torsdag - fredag eller enbart provläggning fredag).

VECKA 37 / 2024 09 09 - 09 13

Stum- och elektrosvetsning och Elektrosvetsning enligt EN13067 alternativt EWF 581r1-14/EN13067 (route 1 och 2)

Kurstider enligt specifikation "Kursutbud". Förnyelse befintligt certifikat EN13067 (måndag - tisdag) och EWF 581r1-14/EN13067 (torsdag - fredag eller enbart provläggning fredag).

VECKA 41 / 2024 10 07 - 10 11

Stum- och elektrosvetsning och Elektrosvetsning enligt EN13067 alternativt EWF 581r1-14/EN13067 (route 1 och 2)

Kurstider enligt specifikation "Kursutbud". Förnyelse befintligt certifikat EN13067 (måndag - tisdag) och EWF 581r1-14/EN13067 (torsdag - fredag eller enbart provläggning fredag).

VECKA 45 / 2024 11 04 - 11 08

Stum- och elektrosvetsning och Elektrosvetsning enligt EN13067 alternativt EWF 581r1-14/EN13067 (route 1 och 2)

Kurstider enligt specifikation "Kursutbud". Förnyelse befintligt certifikat EN13067 (måndag - tisdag) och EWF 581r1-14/EN13067 (torsdag - fredag eller enbart provläggning fredag).

VECKA 49 / 2024 11 02 - 12 06

Stum- och elektrosvetsning och Elektrosvetsning enligt EN13067 alternativt EWF 581r1-14/EN13067 (route 1 och 2)

Kurstider enligt specifikation "Kursutbud". Förnyelse befintligt certifikat EN13067 (måndag - tisdag) och EWF 581r1-14/EN13067 (torsdag - fredag eller enbart provläggning fredag).

Certifikatkurs för PE-svetsning enl EWF 581r1-14 och EN 13067:
Stum-, elektro- och sadelsvetsning upptill Ø 315 mm
Stum-, elektro- och sadelsvetsning från Ø 355 mm och uppåt
Route 1 (utan erfarenhet) /  kurstid 40 timmar
Route 2 (2 års erfarenhet) / kurstid 24 timmar
Certifikatsutfärdare: Svetskommissionen.

Elektro- och sadelsvetsning upptill Ø 315 mm
Elektro- och sadelsvetsning från Ø 355 mm och uppåt
Route 1 (utan erfarenhet) / kurstid 24 timmar
Route 2 (2 års erfarenhet) / kurstid 16 timmar
Certifikatsutfärdare: Svetskommissionen

Tillägg gasbehörighet:
Kurstid 6 timmar
Certifikatsutfärdare: Energigas Sverige


Certifikatkurs för PE-svetsning, vatten och avlopp enl EN 13067, NS416-1-2 och DVS2207-1:
Stum- och elektrosvetsning / kurstid 40 timmar
Elektrosvetsning / kurstid 16 timmar
Certifikatsutfärdare: TUMAB

Certifikatförlängning enl EN13067, Tumab-certifikat:
Stum- och elektrosvetsning / kurstid 16 timmar
Elektrosvetsning / kurstid 13 timmar
Certifikatsutfärdare: TUMAB

Certifikatkurs för PE-svetsning, gas, vatten och avlopp enl EN13067, DVS2210 och NS416-1-2 (ENDAST NORGE):
Stum- och elektrosvetsning / VA - kurstid 40 timmar / inkl gas - kurstid 43 timmar
Certifikatsutfärdare: NEMKO

Certifikatkurs för extruder- och varmluftsvetsning enl EN13067, DVS2207 och DVS2209:
Kurstid 16/24 timmar
Certifikatsutfärdare: TUMAB

Certifikatkurs för svetsning och läggning deponi- och geomembraner:
Inkluderar även extruder- och varmluftsvetsning enl EN13067, DVS2207 och DVS2209
Kurstid 40 timmar
Certifikatsutfärdare: TUMAB

Behörig arbetsledare / svetsning och läggning PE-tryckrörsystem, vatten och avlopp:
Kurstid 24 timmar

För mer information ring 0418 - 66 83 20 eller kontakta oss via mail eller formuläret nedan.

Kursutbud
Kontakta oss

Thanks for submitting!

bottom of page