top of page

Kvalitetssäkrade
Svetsutrustningar och Tillbehör för

GAS / VA / Fjärrvärme / Industri 

Om oss

Protum AB har hållit en ledande ställning inom plastsvetsteknik för Gas, VA, Fjärrvärme och Industri i Sverige sedan 1989. Vårt produktprogram omfattar alla typer av svetsutrustningar för stumsvetsning, elektrosvetsning och extrudersvetsning. I nära samarbete med de ledande maskintillverkarna tillhandahåller vi maskiner av högsta kvalitet.

Vår företagside är att kvalitetsmässigt och svetstekniskt erbjuda den bästa produkten. Att till kommuner, energiverk och entreprenadfirmor med medvetenhet om kvalitetssäkring tillhandahålla kalibrerade kvalitetsmaskiner. Att erbjuda perfekt service i form av komplett reservdelslager med distribution på dagen och snabba reparationsinsatser. Att omgående sätta in utbytesmaskiner vid akuta driftsstopp. Att ge teknisk rådgivning av hög kompetens och alltid med en hög grad av personligt engagemang. Att alltid ligga steget före i teknisk utveckling. Att kunna erbjuda kompletta lösningar och specialmaskiner gjorda utifrån kundens helt speciella behov.

Vår målsättning är kvalitet i dubbel bemärkelse: hög kvalitet på maskiner + hög svetsteknisk kvalitet = tät ledning med lång livslängd.

Nyheter

22-06-26

TUMAB utnämnd till årets företagare i Svalöv 2021 


Läs mer om vårt sammarbete med Tumab och utbildnings-programmen vi tillsammans erbjuder under sidan "Utbildning"

TUMAB årets företagare i Svalöv 2021

22-02-26

Maskiner i nyskick, årets modeller. Använda i uthyrning kortare tid. Perfekt skick till nersatt pris. 


Köper Du begagnat hos oss får Du en maskin i nyskick med garanterad kvalitet och full garanti men till reducerat pris. 


Välj kvalitet - köp en WIDOS stumsvetsmaskin. 

 • WIDOS 4900 - DIM.OMRÅDE 90 – 315 mm 

 • WIDOS 5100 - DIM.OMRÅDE 200 - 450 mm 

 • WIDOS 8000 - DIM.OMRÅDE 450 - 800 mm 

Samtliga maskiner är vid leverans nykalibrerade (12 mån-intervall). 


Service och funktionstester utförda. Förslitningsdetaljer utbytta. Perfekt skick till reducerat pris.

Begnagnade maskiner

I vår uthyrningspark finns stumsvetsmaskiner i dim.område Ø 20 - 630 mm och elektrosvetsapparater för alla rördelsfabrikat och dimensioner. Som ett led i marknadens efterfrågan på fullständig spårbarhet vid PE-svetsning erbjuder vi även CNC-styrda stumsvetsmaskiner och elektrosvetsapparater med dokumentation.

När Ni hyr av oss är Ni alltid garanterad nya svetsutrustningar med senaste tillgängliga teknik. Givetvis alltid kalibrerade och med gällande kalibreringsdokument. Vår mottagningskontroll med grundlig genomgång och rengöring efter varje avslutat objekt garanterar perfekt skick.

Letar Du efter en mer temporär lösning på Dina maskinbehov?

Service / Kalibrering / After Sales

Vi är certifierade för service- och kalibrering av WIDOS och HÜRNERS svetsutrustningar i Sverige

STORT RESERVDELSLAGER MED BRETT SORTIMENT - LEVERANS SAMMA DAG                  

 

SERVICE:

Service utföres i samband med kalibrering av maskinutrustning. Genom att följa kalibreringsintervallen erhålls samtidigt en kontinuerlig 12 månaders service med förebyggande åtgärder. På detta sätt upptäcks eventuella förslitningar och felanvisningar i förväg. Onödiga driftstopp kan undvikas.

 

AFTER SALES:

En olycka händer så lätt. Driftstopp och haverier är irriterande och framför allt kostsamma. Vi jobbar ständigt på att minimera dessa genom att alltid ställa upp till 100 % med ersättningsutrustning, snabba reservdelsleveranser och stort engagemang. Detta kallar vi Protums After Sales.


KALIBRERING AV STUMSVETSMASKINER:

Kalibrerad svetsutrustning är en viktig del i den totala kvalitetssäkringen av färdig rörledning. Kalibreringen innebär även en kontroll av maskinens aktuella status.  

 • Kalibreringen utförs enligt INSTA-standard 2072 N207 och ISO/DIS 12176-2. Kalibreringen gäller under 12 månader

 • Kalibreringen dokumenteras med kalibreringsintyg och tryckkarakteristik. Tryckkarakteristiken är unik och gäller endast aktuell maskin. Tryckkarakteristiken används vid beräkning av svetstrycket och säkerställer att svetstrycket är riktigt. Genom att följa kalibreringsintervallen säkerställs maskinens kvalitetsstatus och att korrekta svetsparametrar används.

 • Kalibreringskrav råder för svetsning av gasledningar i PE-material enligt EGN01

 • Kalibreringskrav råder för svetsning av tryckrörsystem i PE-material för vatten och avlopp enligt kravnorm samt vedertagen praxis

 • Kalibreringsintervall 12 månader

 

KALIBRERING AV ELEKTROSVETSMASKINER:

 • Kalibrerad svetsutrustning är en viktig del i den totala kvalitetssäkringen av färdig rörledning.  

 • Kalibrering utföres enligt tillverkarens specifikationer 

 • Kalibreringen är en kombinerad kontroll och mätning av maskinens aktuella status. Kalibreringen dokumenteras med kalibreringsintyg. Genom att följa kalibreringsintervallen säkerställs utrustningens kvalitetsstatus.

 • Kalibreringskrav råder för svetsning av gasledningar i PE-material enligt EGN01

 • Kalibreringskrav råder för svetsning av tryckrörsystem i PE-material för vatten och avlopp enligt kravnorm samt vedertagen praxis.

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar i PE-svetsning för Gas- och VA-ledningar i samarbete med TUMAB, Sveriges mest meriterade utbildningsinstitut för certifierade PE-svetsare.

Vår ambition har alltid varit att ge den mest heltäckande servicen och bästa kvaliteten, svetstekniskt och maskinellt. Det faller sig därför helt naturligt att även erbjuda svetsutbildningar. Certifierade PE-svetsare med kunskap om kvalitet har också kunskapen att ställa krav på maskiner och vet vilka krav som skall ställas. 

Kvalitetstänkande gynnar alla parter i en bransch där driftsstopp och haveri på rörledning kan äventyra många individers gas- och vattenförsörjning. Svetsarens kompetens och certifiering är lika viktig som maskinens precision och svetstekniska pålitlighet. 

VECKA 13 / 2023 03 27 - 03 31 (fullbokad)

Stum- och elektrosvetsning och Elektrosvetsning enligt EN13067 alternativt EWF 581r1-14/EN13067 (route 1 och 2)

VECKA 17 / 2023 04 24 - 04 28

Stum- och elektrosvetsning och Elektrosvetsning enligt EN13067 alternativt EWF 581r1-14/EN13067 (route 1 och 2)

VECKA 22 / 2023 05 29 - 06 02

Stum- och elektrosvetsning och Elektrosvetsning enligt EN13067 alternativt EWF 581r1-14/EN13067 (route 1 och 2)

VECKA 27 / 2023 07 03 - 07 09

Stum- och elektrosvetsning och Elektrosvetsning enligt EN13067 alternativt EWF 581r1-14/EN13067 (route 1 och 2)