top of page

Roterande rundsåg för vinkelrät kapning av rör i PE/PP/PVDF dim.område Ø 500 – 1600 mm. 


Två modeller - godstjocklek max 60 mm respektive max 110 mm.

Roterande cirkelsåg 230 V/2200 / 2300 W 


Dimensionsanpassade löpkedjor – separat kedja för resp. rördimension 


Kedjespännare 


Dimensionsanpassad löpkedja spännes fast runt röret som cirkelsågen monteras på. 


Drives runt för hand 


Hög kaphastighet / minimalt utrymmesbehov 


Löpkedja finns i följande dimensioner: 

Ø 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400 och 1600 mm 


Förlängningssystem: 

Kedja Ø 630 - kedjeförlängare 710, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400 och 1600

Specifikationer:

Extra tillbehör:

Kalibrering:

Kontakta oss per email eller telefon angående prisinformation, produkttillgänglighet, estimerad leveranstid samt produktrelaterade frågor. 

Roterande rundsåg med kedjedrift

Kapverktyg

Roterande rundsåg med kedjedrift

/

/

Stumsvetsmaskiner

Varmluftsextruder

Elektrosvetsutrustning

  WIDOS

  HÜRNER

bottom of page